DE Vergelijking gerechtelijke procedure

DE BODY U heeft begrepen dat het concept van de bemiddeling bijna synoniem is van dé Vrijheid: vrijheid om te doen of niet te doen, vrijheid om de bemiddeling te stoppen op elk moment, vrijheid om te spreken, vrijheid om de diepste gedachte te uiten: het is een gelegenheid waarin men de zekerheid heeft zich te mogen uiten, de zekerheid om gehoord te worden, niet gemanipuleerd te worden. In één woord, het is de plaats waar u kan proeven van de smaak uw eigen vrije arbiter te zijn.
 

De beheersing van het proces: de partijen zijn vrij om op elk ogenblik het traject te stoppen.

De controle over het resultaat: de oplossing is een akkoord op maat door de partijen zelf gesloten, eventueel bijgestaan door hun raadslieden (advocaat of syndicaal afgevaardigde).
 

In tegenstelling met een eis in rechte waar de klemtoon in het algemeen ligt op de punten die de partijen tegenover elkaar plaatsen en waar elkeen de rechter tracht te overtuigen van de juistheid van zijn aanspraken, is de bemiddeling een soepel proces dat de klemtoon legt op de punten van overeenkomst en vooral op de respectieve belangen van de partijen.
 

In een bemiddeling moeten de partijen de bemiddelaar niet overtuigen van de goede gegrondheid van hun standpunt. De oplossingen die in de loop van het bemiddelingstraject onderzocht worden, nemen eerder de door partijen beleefde situatie in rekening en beogen dat het resultaat hen bevalt.