DE Soorten bemiddeling

DE BODY Overeenkomstig de structuur van de Federale Bemiddelingscommissie (FBC) wordt onderscheid gemaakt tussen bemiddeling in familiale, sociale en Burgerlijke en handelszaken. In de praktijk kan een geschil meerdere aspecten vertonen, dan wel het familiale aspect het brugerrechtelijke of economische kan doorkruisen, zelfs onderling onlosmakelijk verband houden. Denk maar aan de problematiek van (echt)scheidingen waarbij tegelijk ook conflicten onder vennoten in een familiale vennootschap hun beslag moeten krijgen.

Naast deze strikte indeling van het Gerechtelijk wetboek hebben in de praktijk sommige specifieke domeinen van geschillen een bestaansrecht verworven, zoals bijvoorbeeld de buren en/of buurtbemiddeling.

Daarnaast hebben in een aantal rechtsdomeinen wetgevende initiatieven voorzien in specifieke soorten van bemiddeling. Daarbij kan worden verwezen naar de herstelbemiddeling in strafzaken en in het kader van de bijzondere jeugdzorg, evenals de bemiddeling in fiscale zaken en de specifieke regelingen voor de gezondheidssector. Hoewel het uiteindelijk doel ook gelegen is in het bereiken van akkoorden over een geschil, worden geen van deze soorten van bemiddeling beheerst door het burgerlijk gerechtelijk recht en volgen ze elk hun eigen logica en principes.