DE Succesverhalen

DE BODY Om succes als een welslagen te ervaren, is soms eerst een harde leerschool nodig. Immers drijft een natuurlijke reflex boven om in geval van geschil ineens in de extreme aanval, dan wel verdediging te gaan. Daardoor worden telkens kansen op een succes in bemiddeling gemist. Enkele voorbeelden uit de praktijk zullen dit verduidelijken.

 

In boedelverdelingen na echtscheiding kunnen ex-echtgenoten het elkaar knap lastig maken met allerhande procedureslagen terwijl de laatste echtelijke woning staat te verkommeren gedurende al die jaren en uiteindelijk voor beide partijen een verlies betekent.

 

Kinderen van gescheiden ouders worden vaak de speelbal van de ex-partners met alle psychologische schade, kwaadheid en leed voor gevolg gedurende een jaren aanslepende strijd. En met trauma’s voor alle betrokken ook nog jaren nadien. Terwijl het allemaal anders zou kunnen.

 

Een vastgoedmakelaar aanvaardt een bod van een klant dat beantwoordt aan de vraagprijs, terwijl de verkoper verneemt dat hij van een derde persoon een hoger bod binnenkrijgt dat ook aanvaard wordt zonder de tussenkomst van de makelaar. Jaren procedeerplezier zijn gegarandeerd met enkel verlies voor alle betrokken partijen.

 

Prachtige stof tot jarenlang procederen zijn alle zaken waarin de aansprakelijkheid van iemand in vraag gesteld wordt voor één of andere schadeverwekkende gebeurtenis of handeling. Gelukkig voorzien sommige rechtsbijstandverzekeraars reeds een kostenvoordeel voor verzekerden, die tot bemiddelen bereid zijn.

 

Bij een blijvende stoornis in samenwerking en visie tussen vennoten van een vennootschap kunnen de vennoten gerechtelijke stappen ondernemen om elkaars aandelen in handen te krijgen en een paar deskundigen verslijten om tot een billijke prijs voor de overname te komen. Intussen gaat een concurrent wel met de beste orders lopen, omdat de vennoten te druk bezig zijn met procederen.

 

Zo u zich herkent in één van voormelde gevallen, dient u zich te beraden over het stilleggen van procedures en het overmaken van een bemiddelingsvoorstel aan de andere partij(en). Graag nemen we dan kennis van uw succesverhaal om het op anonieme wijze op deze website op te nemen, zodat anderen uit uw ervaring kunnen leren en profijt trekken.